OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPŮ KAURI KREDITŮ

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností CM British Asset Ebusiness Ltd. 8 Modestou Panteli, 2480, Tseri, Nicosia, Cyprus, Reg. No. HE388232 („Společnost“) a Vámi,  kupujícím Kauri Kredity („Kupující“) a tím přístup do členské podsekce aplikace Kauri Coin na systému Android, jak je tato aplikace popsána níže („Aplikace“).

1.2. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání studijního online systému v Aplikaci. Aplikaci provozuje společnost British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island na platformě Google Android („Provozovatel“).

1.3. Nákupem Kauri Kreditů souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Aplikace uvedených v těchto Podmínkách.

2.  AKADEMIE A STUDIUM

2.1. Společnost Vám umožňuje za kauri kredity přístup do členské sekce Provozovatele v Aplikaci, kde můžete studovat alternativní finanční vzdělávání nové doby se zaměřením na sdílenou ekonomiku, digitální komodity a komunitní investování. Studium probíhá výhradně online v Aplikaci.

2.2. Přístup do členské sekce Aplikace je zpoplatněn zaplacením Kauri Kreditů. Jeden kauri kredit činí 2260 českých korun nebo ekvivalent v Eurech, Amerických dolarech, Britských librách.

2.3. Nákup Kauri Kreditů probíhá na platformě Panda Ticket

2.4. Po úhradě Kauri Kreditů bude Kupující kontaktován Společností formou emailu, kdy bude vyzván ke stažení Aplikace a předány bonusové Kauri Coiny/Tokeny.

3.   BONUSOVÉ KAURI COINY/TOKENY

 3.1. Za každý nákup Kauri Kreditů, ať již novým Kupujícím nebo stávajícím Kupujícím, dostane Kupující odpovídající počet Kauri Conů/Tokenů zdarma jako bonus k objednávce studijních Krypto Kreditů.

3.2. Bonusová hodnota jednoho Kauri Kreditu je 100 Kauri Coinů/Tokenů. Kupující obdrží bonusové Kauri Coiny/Tokeny označené transakcí KAU na ethereum peněženku dle instrukcí v Aplikaci.

4.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 4.1. Zaplacené Kauri Kredity jsou nevratné a nelze se dožadovat vrácení peněz za zaplacené Kauri kredity.

4.2. Všechny právní vztahy mezi Vámi, Kupujícím a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

4.3. Pokud jakékoli ustanovení Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

4.4. Podmínky vstupují v platnost dnem nákupu Kauri Kreditů na platformě Panda Ticket a potvrzeným souhlasem s jejich zněním Kupujícím v elektronické objednávce, tím se stávají Podmínky pro Studenta i Společnost závazné.

4.5. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

STRÁNKA INVESTIČNÍ AKADEMIE BRITISH ASSET, JE URČENÁ VÝHRADNĚ ČLENŮM TOHOTO PROGRAMU

Pro přihlášení do členské sekce musíte mít platné přihlašovací údaje

Přihlašte se do
investiční akademie

Nejste investor British Asset? Investujte zde.
Máte problém s přihlášením? Napište nám na info@british-asset.com.

KAURI KREDIT

Investiční Akademii je možné také studovat za Kauri Kredity. Nákupem Kauri Kreditů, získáte přístup do členské podsekce Kauri Coin Aplikace na systému Android, kde naleznete pravidelný vzdělávací obsah o digitálních komoditách. Za nákup vzdělávacích KAURI CREDITŮ dostanete jako bonus zdarma digitální komoditu Kauri Token v poměru 1 Kauri Kredit 100 Kauri Tokenů (Coinů).